Opzegvergoeding / annuleren van opdrachten:

1. Aangevraagde diensten (zoals: voordrachten, lesopdrachten, lessenreeksen, praktijkdata, demonstraties, cursussen, enz.) worden door ons als opdracht ‘geboekt’ en als job in onze planningen opgenomen.

2. Een annulering door de aanvrager (= opdrachtgever) dient daarom uiteraard deels te worden vergoed. Er wordt dan een factuur “annulatiefee” opgestuurd. Onze factuurvoorwaarden blijven steeds gelden.

3. De administratieve fee bedraagt minstens 50 euro en maximum 1/2 van het totale bedrag van de opdracht (excl. BTW).

4. Eventuele (door ons) reeds gemaakte kosten (schrijven van een cursus, drukwerk, filmopnames, tickets, enz.) dienen integraal te worden vergoed.

5. Annuleren is kosteloos indien ze ons 1 maand voor de geplande datum schriftelijk (per schriftelijke postzending) worden meegedeeld (kantooradres = Kerrebroek 39 te 9850 Nevele – BE).